Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie
Autor
Dział Naukowy Polpharma

W czasopismach New England Journal of Medicine (NEJM)  i Obesity ukazały się wyniki dwóch niezależnych badań poświęconych bardzo popularnemu tematowi stosowania diety opartej na „oknie żywieniowym” (intermittent fasting; post przerywany). Dieta polega na ograniczeniu czasu spożywania posiłków do 8 godzin w ciągu doby i powstrzymywaniu się od jedzenia przez pozostałe 16 godzin (8:16). Istnieją modyfikacje polegające na mniej restrykcyjnych zasadach 10:14 godzin i bardziej restrykcyjnych 6:18 godzin, ale podstawą jest przestrzeganie przerw w jedzeniu trwających od 14 do 18 godzin. Dieta ta budzi duże zainteresowanie jako metoda odchudzania się.

W obu powyższych randomizowanych badaniach porównywane były dwie grupy: w pierwszej stosowano dietę, w której ograniczano ilość kalorii zgodnie z protokołem (patrz poniżej), a w drugiej taką samą dietę, ale wszystkie posiłki musiały być przyjmowane tylko w określonym przedziale czasowym.

W badaniu opublikowanym w NEJM zrandomizowanych zostało 139 pacjentów z BMI od 28 do 45 kg/m2, w wieku od 18 do 75 lat. Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne zostało ustalone u kobiet na 1200-1500 kcal, a u mężczyzn na 1500-1800 kcal. Skład obu diet obejmował 40-55% kalorii z węglowodanów, 20-30% z tłuszczów i 15-20% z białek. W grupie, w której spożywanie posiłków było ograniczone czasowo okno żywieniowe obejmowało okres 8-godzinny od godziny 8 do 16. Badanie>