Wydanie
Autor
Dział Naukowy Polpharma

Osoby z cukrzycą typu 2 mają zwiększone ryzyko powikłań makro- i mikroonaczyniowych, co prowadzi do zwiększonego ryzyka przedwczesnej śmierci. Osoby w wieku 50 lat z towarzyszącą cukrzycą w porównaniu do osób w tym samym wieku, ale bez cukrzycy, mają szacowaną długość życia krótszą aż o 6 lat. Dokładniejsza kontrola ciśnienia krwi, stężenia glukozy i cholesterolu oraz masy ciała u osób z cukrzycą typu 2 może potencjalnie zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z cukrzycą, a tym samym wydłużyć szacowany czas przeżycia pacjenta. Określenie liczby lat życia uzyskanych dzięki lepszej opiece diabetologicznej jest niezbędne w praktyce klinicznej i projektowaniu interwencji w zakresie zdrowia publicznego. Klinicyści mogą wykorzystywać te informacje we wspólnym procesie podejmowania decyzji z pacjentami, podkreślając korzyści płynące z opieki diabetologicznej w wydłużaniu oczekiwanej długości życia. Decydenci mogą również wykorzystywać te informacje do ustalania priorytetów i projektowania interwencji lub programów zdrowia publicznego.

W niedawnym wydaniu JAMA Network Open została opublikowana ciekawa praca poświęcona potencjalnemu wzrostowi czasu przeżycia pacjentów z cukrzycą typu 2 w przypadku osiągania celów terapeutycznych w leczeniu diabetologicznym: „Potential Gains in Life Expectancy Associated With Achieving Treatment Goals in US Adults With Type 2 Diabetes”. W badaniu próbowano odpowiedzieć na konkretne pytanie: Jakie jest potencjalne wydłużenie oczekiwanej długości życia (LE) związane>