Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 11.06.2024
Czas czytania ok. 2 min
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

Mimo wprowadzenia wielu nowych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2, metformina nadal jest jednym z najpopularniejszych  leków w leczeniu hipoglikemicznym. Ma to związek z szeroką dostępnością produktu, korzystnym profilem bezpieczeństwa, ale także dobrze udokumentowanymi w badaniach jej właściwościami plejotropowymi.

Grupą pacjentów, w której stosowanie metforminy od dawna budziło kontrowersje są osoby z niewydolnością serca (HF). Do lat 90. XX wieku stosowanie metforminy w leczeniu pacjentów z HF było przeciwwskazane. W Charakterystyce Produktów Leczniczych zawierających metforminę niewydolność serca nadal stanowi przeciwwskazanie. Coraz więcej dowodów wskazuje jednak na to, że korzyści ze stosowania metforminy u pacjentów z cukrzycą i z niewydolnością serca przewyższają potencjalne ryzyko.

Badaniem, które przyczynić się może do poszerzenia wiedzy na ten temat jest opublikowane w  Diabetes & Metabolism prospektywne badanie obserwacyjne wykorzystujące dane z rejestru Korean Acute Heart Failure (KorAHF). W badaniu analizowano związek pomiędzy stosowaniem metforminy, a śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów z cukrzycą typu 2 hospitalizowanych z powodu ostrej niewydolności serca.

Pierwszorzędowym punktem końcowym było określenie ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny po roku od wypisu ze szpitala. W badaniu analizie poddane zostały dane 1309 pacjentów (średnia wieku 69 lat; 56% mężczyzn) spełniających kryteria włączenia do badania, którzy przeżyli minimum miesiąc od wypisu. Spośród>