Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie
Autor
Dział Naukowy Polpharma

Wirusowe infekcje dróg oddechowych uznawane są za jedną z głównych przyczyn zaostrzeń astmy. Światowe wytyczne leczenia astmy GINA (Global Initiative for Asthma) wymieniają powyższy czynnik na pierwszym miejscu, jako najczęściej występujący. Zaostrzeniem astmy nazywamy nasilenie objawów oraz pogorszenie parametrów czynności płuc, które wymaga zmiany w standardowym leczeniu pacjenta.

Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów przenoszonych drogą kropelkową, zatem intuicyjnie można by się spodziewać, iż nowy rodzaj koronawirusa jest podobnie jak pozostałe wirusy z tej grupy – istotnym   czynnikiem wyzwalającym zaostrzenie astmy. Czy mamy jednak potwierdzenie na powyższą tezę? Co mówią na ten temat najnowsze dane naukowe?

W listopadowym wydaniu European Respiratory Journal opublikowana została praca opisująca charakterystykę kliniczną pacjentów z astmą, hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc rozwiniętego w przebiegu COVID-19 (Characteristics and outcomes of asthmatic patients with COVID-19 pneumonia who require hospitalisation). Praca badawcza miała charakter prospektywnego, kohortowego badania obserwacyjnego. Obserwacja była prowadzona przez okres 1 miesiąca, w paryskim szpitalu Bicêtre między 15 marca a 15 kwietnia 2020.

Spośród 768 hospitalizowanych pacjentów, 37 (4,8% wszystkich pacjentów) miała historię choroby astmy, z czego 85% miało diagnozę potwierdzoną przez pulmonologa. Najczęstszymi chorobami współistniejącymi były: otyłość (36%), nadciśnienie tętnicze (27%), cukrzyca (19%). Wśród astmatycznych pacjentów większość stanowiły kobiety (70%) oraz osoby niepalące (85%). Średnia wieku pacjentów wynosiła 54>