Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 09.07.2024
Czas czytania ok. 2 min
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

Dieta ketogeniczna zyskuje na popularności jako sposób na poprawę zdrowia i sylwetki. Oparta jest na wysokim spożyciu tłuszczów i niskim węglowodanów, co prowadzi do produkcji ciał ketonowych (KB) - kwasu β-hydroksymasłowego, kwasu acetooctowego i acetonu - będących alternatywnym źródłem energii dla organizmu.

Do niedawna KB miały negatywną opinię, ze względu na ich udział w stanach patologicznych, takich jak kwasica ketonowa u diabetyków i alkoholowa kwasica ketonowa. Chociaż dowody z badań in vitro i na modelach zwierzęcych sugerują ochronną rolę KB m.in. w rozwoju chorób nerek, to brak jest danych klinicznych potwierdzających te wyniki u ludzi.

W czasopiśmie Diabetes and Metabolism opublikowano wyniki badania, celem którego było zbadanie związku między stężeniem ciał ketonowych (KB) we krwi, a wystąpieniem przewlekłej choroby nerek (PChN) i zgonu z dowolnej przyczyny.

W prospektywnym kohortowym badaniu przeanalizowano dane 88 786 uczestników. U osób tych na początku badania nie występowała przewlekła choroba nerek (PChN). W momencie rekrutacji dokonano pomiaru stężenia kwasu β-hydroksymasłowego, kwasu acetooctowego i acetonu, a parametrem analizowanym w dalszej części badania była ich suma, czyli całkowite stężenie ciał ketonowych (KB). Zakres zmierzonych stężeń KB wynosił 10,5–370,3 μmol/L i podzielony został na cztery kwartyle: Q1 (<46,7 μmol/L), Q2 (46,7–62,2 μmol/L), Q3 (62,2–91,7 μmol/L) i Q4>