Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 09.07.2024
Czas czytania ok. 2 min
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

Analiza wpływu stosowania kwasu acetylosalicylowego na redukcję stłuszczenia wątroby u pacjentów z MASLD.

Stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi (MASLD) jest najczęstszą przyczyną przewlekłej choroby wątroby w krajach Europy Zachodniej i USA. Statystyki pokazują, że MASLD występuje u około 25% populacji europejskiej, a w Europie Centralnej nawet u 32%.

MASLD wiąże się ze znaczącym wzrostem ryzyka rozwoju marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego. Zakłada się, że w ciągu 10 lat trwania choroby u około 20-25% pacjentów rozwinie się zapalenie wątroby, a w ciągu kolejnych 10 lat w tej grupie pacjentów u 10% z nich dojdzie do marskości wątroby. Statystyki dotyczące zwiększonego ryzyka rozwoju raka wątrobowokomórkowego są różne – szacują wzrost ryzyka od 0,25% do nawet 7,6% w perspektywie 5 lat.

Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie choroby i ryzyka z nią związane ważne jest abyśmy dysponowali terapią o potwierdzonej skuteczności. Niestety, poszukiwania skutecznego leczenia wciąż trwają.

W dniu 19 marca 2024 roku na łamach czasopisma Journal of the American Medical Association (JAMA) opublikowano wyniki niedużego, wstępnego badania z udziałem 80 pacjentów z MASLD bez cech marskości wątroby. MASLD musiała być potwierdzona badaniem histopatologicznym lub odpowiednim badaniem obrazowym, które pozwalało na stwierdzenie wielokropelkowego stłuszczenia wątroby w co najmniej 5% hepatocytów. Jednocześnie z>