Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 11.11.2023
Czas czytania ok. 3 min
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

W bieżącym numerze Gastroenterology ukazał się artykuł “Psychological Processes, Not Physiological Parameters, Are Most Important Contributors to Symptom Severity in Patients With Refractory Heartburn/Regurgitation Symptoms”. Praca ta wnosi istotny wkład w rozumienie znaczenia czynników psychologicznych dla nasilenia objawów choroby refluksowej przełyku (GERD), szczególnie u pacjentów z objawami opornymi na leczenie.

Uznaje się, że na nasilenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego wpływają zarówno czynniki fizjologiczne, jak i psychologiczne, choć w klasycznym ujęciu badane są i brane pod uwagę przede wszystkim czynniki fizjologiczne.

Celem autorów badania było sprawdzenie: czy objawy psychologiczne i w jakim stopniu - w porównaniu do czynników fizjologicznych - korelują z nasileniem objawów refluksowych.

Do badania włączono 393 uczestników (średni wiek: 49 lat; 60% kobiet) z opornymi na leczenie objawami: zgagi i zarzucania treści żołądkowej. Chorzy poddawani byli standardowemu 24 godzinnemu monitorowaniu - pH-metrii przełykowej z impedancją oraz wypełniali kwestionariusze oceniające przeszły i obecny stan zdrowia w zakresie przewodu pokarmowego, jak i funkcjonowania psychicznego.

Wyniki.

W tradycyjnej analizie statystycznej stwierdzono, że ogólne zmienne psychologiczne (takie jak nasilenie objawów depresyjnych i objawów stresu pourazowego) wykazały istotną korelację ze wszystkimi 3 punktami końcowymi (całkowitym nasileniem refluksu, nasileniem zgagi i zaburzeniami snu).

W analizach uczenia maszynowego ogólne zmienne psychologiczne były najważniejsze dla wyników całkowitego nasilenia refluksu i zaburzeń snu, a>