Wydanie
Luty 2021
Autor
Dział Naukowy Polpharma

Cukrzyca jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie. Osoby z cukrzycą są nie tylko bardziej podatne na infekcje w ujęciu ogólnym, ale wymagają również częściej hospitalizacji, co w konsekwencji jest gorszym czynnikiem prognostycznym. Wraz z pojawieniem się i postępem pandemii COVID-19 w badaniach populacyjnych odnotowano wśród pacjentów z cukrzycą i COVID-19 większe ryzyko hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii jak i zwiększone ryzyko zgonu.

Najnowsze badanie z Wielkiej Brytanii

W styczniu 2021 roku na łamach Diabetes Care opublikowano wyniki badania 30-dniowej śmiertelności całkowitej wśród pacjentów z COVID-19 i cukrzycą w ramach szpitalnej intensywnej opieki medycznej. Obserwację prowadzono w okresie tzw. pierwszej fali pandemii (marzec- lipiec 2020 r.) w Wielkiej Brytanii. Badanie było retrospektywnym, bazującym na brytyjskim obowiązkowym rejestrze nadzoru hospitalizacji pacjentów z COVID-19 – CHESS. Do badania zakwalifikowano 19 256 pacjentów z COVID-19 przyjętych na oddziały ICU (Intensive Care Unit) i HDU (High Dependency Unit) z czego z tej grupy 3524 (18,3%) pacjentów miało również współwystępującą cukrzycę typu 2. Średni wiek pacjentów w badaniu wynosił 67 lat natomiast 60,1% grupy badanej stanowili mężczyźni.

W trakcie badanych 30 dni pobytu w szpitalu spośród przyjętych pacjentów z COVID-19 na oddziały intensywnej opieki (ICU i HDU) zmarło>