Wydanie
Autor
Dział Naukowy Polpharma

Powikłania zakrzepowe w przebiegu COVID-19 powodują ciężki przebieg choroby i są przyczyną złego rokowania.

Zgodnie z wytycznymi National Institutes of Health (stan na 24.07.2020) pacjenci przyjmujący lek przeciwzakrzepowy lub przeciwpłytkowy z powodu choroby współistniejącej, u których rozpoznano COVID-19, powinni kontynuować to leczenie. Nie powinno się natomiast włączać leczenia przeciwzakrzepowego ani przeciwpłytkowego w ramach profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub zakrzepicy tętniczej u chorych na COVID-19 niewymagających hospitalizacji, o ile nie ma innych wskazań. Także u pacjentów hospitalizowanych nie należy stosować leczenia przeciwzakrzepowego ani przeciwpłytkowego w celu zapobiegania zakrzepicy tętniczej wykraczającego poza standardowe postępowanie u pacjentów bez COVID-19.

Tyle wytyczne NIH – zgodnie z nimi profilaktyczne leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe u wszystkich pacjentów pacjentów z COVID-19 nie jest zalecane rutynowo [1].

W czasie pandemii COVID-19 coraz częściej mamy do czynienia z obserwacjami, które chociaż nie są jeszcze ugruntowane na tyle by stać się standardem postępowania, budzą duże zainteresowanie wśród lekarzy. Wymagają one potwierdzenia w randomizowanych badaniach z udziałem odpowiednio licznych grup pacjentów, niemniej jednak warto śledzić te nowości, zwłaszcza jeśli publikowane są w czasopismach o znaczącym międzynarodowym prestiżu. Obserwacje te często stanowią także podstawę tworzenia lokalnych standardów postępowania.

W Yale School of Medicine, w marcu 2020 stworzono wytyczne