Wydanie
Autor
Dział Naukowy Polpharma

Powrót do pełni zdrowia po przebyciu COVID-19 może trwać długo. Nawet u pacjentów, którzy nie wymagali hospitalizacji mogą wystąpić powikłania lub długo utrzymujące się objawy. Zwraca uwagę fakt, że osoby aktywne fizycznie, czy intensywnie trenujący sportowcy, mimo wcześniejszej dobrej kondycji często dotkliwie odczuwają skutki infekcji SARS-CoV-2 nawet po ustąpieniu objawów.

W styczniu 2021 r. w czasopiśmie „British Medical Journal” został opublikowany artykuł zawierający praktyczne wskazówki dotyczące bezpiecznego powrotu do aktywności po przebyciu COVID-19. Artykuł powstał w oparciu o aktualne dowody naukowe oraz doświadczenie specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej, rehabilitacji i podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawowym warunkiem jaki musi być spełniony przed powrotem do aktywności fizycznej jest co najmniej  7-dniowy okres bezobjawowy.

Jak podkreślają autorzy najważniejszym aspektem jest bezpieczeństwo pacjenta. Na wstępie należy dokonać stratyfikacji ryzyka w celu identyfikacji osób obarczonych najwyższym ryzykiem powrotu do aktywności fizycznej. Jak podkreślają autorzy w tej grupie znajdują się pacjenci z ciężkim przebiegiem zakażenia SARS-CoV-2, którzy byli hospitalizowani, ze względu na podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe oraz powikłania zakrzepowo-zatorowe. Do tej grupy należą również osoby, zgłaszające po przebyciu ostrego zakażenia objawy ze strony układu oddechowego, układu krążenia, neurologiczno-psychiatryczne, ze strony narządu ruchu, czy przewodu pokarmowego. Wymienione grupy>