Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 12.02.2024
Czas czytania ok. 2 min
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

Obecnie stosowanie marihuany w celach leczniczych dopuszczone jest w większości krajów Unii Europejskiej, w kilku z nich trwają programy pilotażowe mające na celu określenie zakresu jej stosowania. Jednym z głównych wskazań do stosowania marihuany jest ból przewlekły.

Dane dotyczące wpływu stosowania marihuany w celach leczniczych na układ sercowo-naczyniowy są ograniczone, a te dostępne, związane są bardziej ze stosowaniem marihuany w celach rekreacyjnych. Wiadomo, że w takich sytuacjach marihuana podwyższa częstość skurczów serca, obniża ciśnienie tętnicze krwi do niedociśnienia włącznie i zwiększa zapotrzebowanie serca na tlen. Co więcej, rekreacyjne używanie konopi indyjskich wiąże się ze zwiększonym ryzykiem arytmii i, w mniejszym stopniu, ostrego zespołu wieńcowego.

Tym samym, wobec rozpowszechniania się stosowania marihuany w celach leczniczych, istnieje potrzeba określenia sercowo-naczyniowego bezpieczeństwa jej stosowania.

W styczniu 2024 roku na łamach czasopisma European Heart Journal opublikowano wyniki badania opartego na duńskim narodowym rejestrze zdrowotnym, zawierającego dane ok. 2 mln pacjentów z bólem przewlekłym rozpoznanym w latach 2018-2021. Z tej populacji pacjentów wyłoniono grupę badaną – 5391 osób, u których w latach 2018-2021 zainicjowano stosowanie marihuany z powodu bólu przewlekłego. Grupa kontrolna, składająca się z 26941 osób z bólem przewlekłym i nieprzyjmująca marihuany, została dopasowana do grupy badanej w proporcji 1:5 pod względem wieku,>