Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 12.02.2024
Czas czytania ok. 2 min
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) jest jedną z głównych przyczyn nieodwracalnej utraty wzroku na świecie. Jest to wieloczynnikowa choroba związana z wiekiem, występująca w dwóch postaciach – suchej dotyczącej 80% przypadków i neowaskularnej (wysiękowej - nAMD). Aktualnie dysponujemy kilkoma lekami hamującymi progresję wysiękowej postaci, jednak leczenie jest obciążające dla pacjentów i wymaga wykonywania częstych iniekcji do ciała szklistego.

Nadal trwają poszukiwania skutecznej terapii dla pacjentów z początkową suchą postacią AMD. Obecnie dostępne są tylko dwa leki dopuszczone przez FDA, w postaci iniekcji do ciała szklistego, stosowane u chorych z zanikiem geograficznym.

Dlatego bardzo ważna jest identyfikacja czynników, które mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia AMD. Wcześniejsze badania, wykazały, że metformina stosowana u chorych na cukrzycę może wykazywać działanie protekcyjne.

Autorzy artykułu opublikowanego niedawno w czasopiśmie JAMA Ophthalmology badali związek między stosowaniem metforminy i ryzykiem rozwoju AMD, u osób bez cukrzycy. Wiadomo, że metformina, dzięki działaniu plejotropowemu, ma zastosowanie nie tylko u pacjentów z cukrzycą, wskazana jest między innymi w leczeniu zespołu policystycznych jajników.

W tym badaniu kliniczno-kontrolnym wykorzystano dane z lat 2006–2017 pochodzące z bazy obejmującej pacjentów w USA. Do badania włączono osoby w wieku 55 lat i starsze. Grupa badana obejmująca osoby z rozpoznanym AMD była porównywana z grupą kontrolną dopasowaną pod względem wieku.

Analizą>