Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 12.02.2024
Czas czytania ok. 2 min
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

Jaskra jest główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty na świecie. Szacuje się, że w 2040 roku cierpieć na nią będzie ponad 100 milionów osób.

Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania (POAG), czyli powoli postępująca neuropatia nerwu wzrokowego to najczęściej występujący podtyp jaskry.  Jedną z najważniejszych przyczyn schorzenia jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, którego obniżenie jest celem terapii mającej na celu co spowolnienie progresji choroby. Wpływ stosowania kannabinoidów na ciśnienie wewnątrzgałkowe jest w dalszym ciągu niejasne, chociaż istnieją dowody, że stosowanie konopi indyjskich pod różnymi postaciami: (doustnie, dożylnie lub wziewnie poprzez palenie) może obniżać ciśnienie wewnątrzgałkowe, a to mogłoby być korzystne dla pacjentów zagrożonych wystąpieniem jaskry.

Aby precyzyjnie ocenić czy istnieje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy stosowaniem konopi indyjskich, a ryzykiem wystąpienia jaskry POAG przeprowadzono w 2023 roku badanie polegające na wykorzystaniu randomizacji mendlowskiej, czyli statystycznego modelu przetwarzania danych genetycznych.  Dane zebrano z wielu repozytoriów medycznych, w tym m.in. z brytyjskiego Biobanku.

Zbiór obejmował dane dla całego genomu (GWAS) od 184 765 osób o europejskim pochodzeniu, co czyni go najobszerniejszym jak dotąd badaniem użytkowników konopi indyjskich.

Kryterium włączenia było deklarowanie przez samych respondentów zażywania konopi indyjskich przez całe życie, przy czym dane były sortowane i korygowane na podstawie płci, pochodzenia, wieku i metody>