Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie
Autor
Dział Naukowy Polpharma

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo istotna, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie systematycznie wzrasta ilość wypijanego alkoholu, by w 2019 roku osiągnąć poziom prawie 10 L czystego etanolu na osobę.1 Nie jesteśmy „liderem” w konsumpcji alkoholu w Europie (w rankingu miejsce poza pierwszą dziesiątką), ale nie ulega wątpliwości, iż w Polsce problem picia szkodliwego i uzależnienia od alkoholu istnieje.2 Polscy badacze na łamach marcowego wydania JAMA alarmują, iż w naszym kraju wzrost spożycia alkoholu w latach 2002-2017 z 6,9 L do 9,45 L przełożył się na zwiększenie wskaźnika śmiertelności z tego powodu z 13,9/100 000 na 28/100 000 wśród mężczyzn i z 1,7/100 000 na 6,4/100 000 wśród kobiet. Warto zauważyć, iż największy wskaźnik śmiertelności dotyczy osób w wieku 45-64 lat, zarówno mężczyzn (88,8/100 000), jak i kobiet (21,3/100 000).3

Na pytanie postawione w tytule stara się odpowiedzieć międzynarodowa grupa  badaczy w artykule opublikowanym w marcu br. w czasopiśmie Toxicology Reports.4 Autorzy wskazują, iż pandemia COVID-19 może być rozpatrywana jako masowa trauma, która prowadzi do problemów psychologicznych, a przez to do zwiększonej konsumpcji alkoholu. Podczas pandemii obserwuje się wiele stresorów społecznych (izolacja, bezrobocie, praca związana z dużym stresem np. w szpitalach, praca w domu powiązana z opieką nad dziećmi, śmierć bliskich osób,>