Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie
Autor
Dział Naukowy Polpharma

Hipotensyjny efekt odnerwienia nerek jest znanym faktem. Podstawą tej metody jest działanie doprowadzające do uszkodzenia włókien współczulnych przebiegających w ścianie tętnic nerkowych i tym samym ograniczenie aktywności układu współczulnego.

Szczególne zainteresowanie budzą wyniki dobrze kontrolowanych badań klinicznych, które potwierdzałyby długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo odnerwienia nerek u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym.

W kwietniowym numerze czasopisma The Lancet opublikowano wyniki kolejnego etapu badania o akronimie SPYRAL HTN-ON MED. W trwającym 36 miesięcy badaniu porównane zostały wyniki leczenia pomiędzy grupą, w której oprócz farmakoterapii dokonano odnerwienia tętnic nerkowych  (denerwacji nerek), a grupą, w której stosowano tylko farmakoterapię hipotensyjną.

Do randomizowanego badania włączono pacjentów z 25 ośrodków klinicznych w USA, Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii, Australii, Austrii i Grecji. U zakwalifikowanych pacjentów (n=80) w pomiarze ambulatoryjnym wartość ciśnienia skurczowego mieściła się w zakresie 150-180 mmHg, a rozkurczowego ≥ 90 mmHg. W trakcie 24-godzinnego pomiaru (ABPM) średnia wartość ciśnienia skurczowego wynosiła 140-170 mm Hg, a ciśnienia rozkurczowego ≥90 mm Hg. Pacjenci przyjmowali od 1 do 3 leków hipotensyjnych w stałych dawkach przez co najmniej 6 tygodni.

Pacjenci w sposób randomizowany przydzieleni zostali do 2. grup. W pierwszej grupie przeprowadzano odnerwienie nerek (n=38) metodą „radiofrekwencji”. Do światła tętnicy nerkowej oraz rozgałęziających się naczyń o średnicy od 3 do 8 mm>