Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 14.03.2023
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

Zespół obniżonego popędu seksualnego (hypoactive sexual desire disorder) dotyka nawet do 8% mężczyzn. Ostatnie spostrzeżenia sugerują, że HSDD spowodowany jest nadmierną aktywacją obszarów OUN odpowiedzialnych za przetwarzanie autoreferencyjne i niskim pobudzeniem regionów mózgu pośredniczących w pobudzeniu seksualnym. Wynikające z tego przesunięcie koncentracji uwagi z bodźców seksualnych na samokontrolę, powoduje uporczywy deficyt pożądania seksualnego z wyraźnym stresem negatywnym. Pomimo dużego zapotrzebowania, dotychczas nie istniały sposoby farmakoterapii tego zaburzenia. Leki z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 są nieskuteczne, gdyż do ich działania konieczny jest bodziec seksualny.

Kisspeptyna jest białkiem kodowanym przez gen KISS-1. Pełni ono funkcję aktywatora układu rozrodczego. Istnieją dowody z modeli zwierzęcych, że kisspeptyna odgrywa kluczową rolę w modulowaniu zachowań reprodukcyjnych – w tym motywacji seksualnej i erekcji. Wykazano również, że podanie kisspeptyny zwiększa aktywność limbiczną w odpowiedzi na bodźce seksualne przy jednoczesnym zmniejszeniu awersji seksualnej. Badacze postawili zatem hipotezę, że jej podawanie mogłoby zwiększyć przetwarzanie informacji w mózgu i siłę wzwodu u mężczyzn z HSDD.

W związku z tym, w Wielkiej Brytanii przeprowadzono podwójnie ślepe, dwukierunkowe, randomizowane i kontrolowane placebo badanie kliniczne. Uczestnikami byli praworęczni, heteroseksualni mężczyźni z HSDD. Pomiary stężenia hormonów odbywały się w 15-minutowych odstępach, od 30 minuty przed rozpoczęciem podawania kisspeptyny-54 (1nmol/kg/h), bądź placebo w>