Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 14.03.2023
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

W jednym z ostatnich numerów Journal of Allergy and Clinical Immunology ukazał się artykuł dotyczący problemu, który wydaje się dotykać większą część populacji państw wysoko rozwiniętych.

Bariera jelitowa pełni kluczową rolę w organizmie człowieka umożliwiając absorpcję składników odżywczych, elektrolitów i wody, stanowiąc jednocześnie ochronę przed wnikaniem niepożądanych substancji, w tym alergenów i toksyn. Jednym z elementów tworzących barierę jelitową jest nabłonek. Poszczególne jego komórki związane są tzw. połączeniami ścisłymi (tight-junction), które w znacznym stopniu odpowiadają za szczelność bariery jelitowej.

W ostatnich latach coraz częściej uznaje się, że zwiększona przepuszczalność i uszkodzenie bariery jelitowej mogą być istotnymi czynnikami patogenetycznymi chorób zapalnych jelit, jak również niektórych uogólnionych procesów zapalnych i reakcji nadwrażliwości poza przewodem pokarmowym.

Autorzy opisywanego badania zdecydowali się zbadać wpływ detergentów i środków nabłyszczających stosowanych w profesjonalnych i domowych zmywarkach pod kątem ryzyka ich cytotoksyczności, wpływu na funkcję bariery jelitowej oraz ekspresję białek w komórkach nabłonkowych przewodu pokarmowego.

W tym celu na modelach kultur tkankowych nabłonka jelitowego wykonano badania bezpośredniej cytotoksyczności komórkowej, przeznabłonkowego oporu elektrycznego, przepływu parakomórkowego oraz barwienie immunofluorescencyjne, ocenę transkryptomu i ukierunkowaną proteomikę.

Wyniki

Płyny nabłyszczające stosowane w zmywarkach przemysłowych pozostają na umytych i gotowych do użycia naczyniach w stężeniach, które mogą powodować cytotoksyczność komórkową (stężenia ≥ 1:10 000) oraz bezpośrednio zaburzają integralność nabłonka>