Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 14.03.2023
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

Który lek jest skuteczniejszy w terapii neuralgii popółpaścowej – pregabalina czy gabapentyna? Sprawdź wyniki przeglądu literatury chińskich naukowców.

Półpasiec jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa ospy wietrznej (VZV, Herpes virus varicellae). Schorzenie objawia się występowaniem bolesnych pęcherzyków i wysypki, zlokalizowanych wzdłuż przebiegu nerwów. Ból w półpaścu najczęściej ustępuje po zniknięciu pęcherzy, natomiast bywa, że niektórzy pacjenci doświadczają trwałych i silnych dolegliwości bólowych, zwanych neuralgią popółpaścową (ang. postherpetic neuralgia – PHN).

Pregabalina i gabapentyna są jednymi z substancji stosowanych w farmakoterapii neuralgii popółpaścowej. W Chinach przeprowadzono przegląd, w którym porównano te substancje pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. W tym celu dokonano analizy opublikowanych wcześniej w różnych źródłach badań klinicznych. Przeszukano bazy PubMed, Medline, Embase, Cochrane Library i Web of Science używając odpowiednich słów kluczowych. Naukowców interesowały randomizowane, kontrolowane badania kliniczne oraz badania kohortowe. Wykluczono nierandomizowane badania kliniczne; badania, które nie sprawdzały skuteczności wspomnianych wcześniej substancji; trwające krócej niż miesiąc; te, w których pacjenci przyjmowali dodatkowo inne leki poza pregabaliną i gabapentyną; a także takie, w których uczestnicy cierpieli na choroby współistniejące tj. jak zaburzenia poznawcze, uzależnienia od substancji psychoaktywnych i leków, cukrzyca, AIDS.

Analizie poddano 14 badań klinicznych, w których brało udział łącznie 3545 pacjentów. 926 pacjentów leczonych>