Dział Naukowy Polpharma
Dział Naukowy Polpharma
Data publikacji 14.03.2023
Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie

Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest jednym z najczęstszych zaburzeń endokrynologicznych występujących u kobiet w wieku rozrodczym. Dotyczy 4-21% kobiet w tym okresie. Zgodnie z kryteriami Rotterdamskimi PCOS rozpoznaje się, jeżeli występują co najmniej 2 spośród 3 objawów: hiperandrogenizm kliniczny (nadmierne owłosienie) lub biochemiczny, zaburzenia miesiączkowania o charakterze braku miesiączki lub rzadkich miesiączek, obraz policystycznych jajników w badaniu ultrasonograficznym.

Kobiety z PCOS mają również większe ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego. Szacuje się, że częstość występowania zespołu metabolicznego u kobiet z PCOS waha się między 11,7% a 46%, w zależności od regionu świata. Co więcej, rozpowszechnienie zespołu metabolicznego u kobiet z PCOS jest ponad 3-krotnie większe w porównaniu z kobietami bez PCOS. W obu zaburzeniach istotną rolę odgrywa hiperinsulinemia i insulinooporność.

W styczniu 2023 roku w czasopiśmie Gynecological Endocrinology opublikowano wyniki badania przekrojowego, którego celem była ocena zależności między wskaźnikiem trójglicerydy-glukoza (TyG) a ryzykiem występowania zespołu metabolicznego u kobiet z PCOS.

Wskaźnik trójglicerydy-glukoza został wprowadzony w 2008 r. jako marker ryzyka zaburzeń metabolicznych. Jest to wskaźnik insulinooporności, który może być alternatywą dla kosztownej i trudnej w wykonaniu hiperinsulinemiczno-euglikemicznej klamry metabolicznej. Wskaźnik TyG to iloczyn poziomu trójglicerydów i glukozy oznaczanych na czczo (mg/dL) podawany w tercylach - 1 tercyl <8,48; 2 tercyl 8,49-9,01; 3 tercyl >9,01.

Przeprowadzone>