Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie
Autor
Dział Naukowy Polpharma

Wytworzenie długotrwałej odporności populacyjnej jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na czas trwania pandemii.

W kwietniu - w ramach serwisu Polpharma Koronawirus News - informowaliśmy Państwa o postępie badań nad szczepionkami przeciwko COVID-19. Wówczas z ponad 100 opracowywanych projektów, 6 najbardziej zaawansowanych weszło w 1. i 2. fazę badań klinicznych z udziałem ludzi.

Standardowy program badawczy eksperymentalnej szczepionki - od rozpoczęcia badań do rejestracji gotowego produktu – zajmował do niedawna ponad 10 lat.

W przypadku szczepionki przeciwko COVID-19 najbardziej optymistyczne i jednocześnie realistyczne scenariusze zakładają, że może być dostępna dla pacjentów już na przełomie roku 2020/21, czyli zaledwie rok od poznania sekwencji genomu wirusa.

Tak szybki postęp prac możliwy jest dzięki wykorzystaniu nowych technologii oraz wyborowi szczepionek rekombinowanych opartych na genach kodujących określone białka wirusowe, a nie samych białkach. Pomocne okazały się wcześniejsze prace nad szczepionkami przeciwko koronawirusom wywołującym inne choroby układu oddechowego - SARS i MERS. Dzięki tym pracom ustalono, że białka szczytowe (S) „korony” wirusa są antygenami zdolnymi do wywoływania odpowiednio silnej reakcji układu immunologicznego człowieka.

Drugim aspektem niezwykłego przyspieszenia prac nad szczepionką jest zamiana ścieżki tradycyjnej zakładającej podążanie liniową sekwencją kroków – od pozytywnego wyniku do następnej fazy badań - na ścieżkę określaną jako „pandemiczna”, w której wiele etapów realizacji projektu rozpoczynanych jest niemal>