Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie
Autor
Dział Naukowy Polpharma

1 grudnia 2020 roku na łamach czasopisma Clinical Microbiology and Infection opublikowano pierwszą, okresowo aktualizowaną metaanalizę badań dotyczących infekcji bakteryjnych u pacjentów z COVID-19. W metaanalizie stwierdzono, iż infekcja ta występowała tylko u 6,9% osób zakażonych SARS-CoV-2.

Do metaanalizy włączono badania z udziałem pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Infekcję bakteryjną zdefiniowano jako współistniejące (koinfekcja) ostre zakażenie bakteryjne układu oddechowego lub wtórną ostrą infekcję układu oddechowego (materiał na posiew pobierano z dróg oddechowych i z krwi lub tylko z dróg oddechowych). Celem autorów było stworzenie tzw. „żyjącego przeglądu” to jest przeglądu aktualizowanego co 3 miesiące z wynikami dostępnymi na stronie internetowej Toronto Antimicrobial Resistance Research Network (TARRN) https://www.tarrn.org/covid.

Do metaanalizy zakwalifikowano 24 badania z udziałem 3506 pacjentów, wszystkie były retrospektywnymi badaniami kohortowymi oraz wszystkie badania dotyczyły pacjentów hospitalizowanych (w tym 5 badań z udziałem pacjentów Oddziałów Intensywnej Terapii), większość badań przeprowadzono w Azji (n=21). Koinfekcję bakteryjną stwierdzono u 3,5% pacjentów z COVID-19, zaś wtórną infekcję bakteryjną u 14,3% pacjentów – łącznie infekcję bakteryjną stwierdzono u 6,9% pacjentów. Infekcja bakteryjna dotyczyła 8,1% pacjentów OIT w porównaniu z 5,9% pacjentów hospitalizowanych poza OIT.

Patogen bakteryjny zidentyfikowano tylko u 14% pacjentów (w 11/24 badania), najczęstszymi mikroorganizmami były: Mycoplasma spp. (n=11 pacjentów, n=3 opisane jako>