Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie
Autor
Dział Naukowy Polpharma

Przywykliśmy już do tego, że od czasu do czasu pojawiają się informacje na temat zależności, które zaskakują i zmuszają do szerszego spojrzenia na znane fakty. Tak też się dzieje po zapoznaniu się z metaanalizą opublikowaną w ostatnim numerze Journal of Neurology (Sept. 2021). Dotyczy ona zależności pomiędzy obecnością Helicobacter pylori, a występowaniem udaru mózgu. Udar mózgu jest w krajach rozwiniętych jedną z najczęstszych przyczyn zgonów i trwałej niepełnosprawności. O ile modyfikowalne czynniki ryzyka wystąpienia udaru i innych zdarzeń sercowo-naczyniowych są dobrze znane, to nie w pełni tłumaczą one występowanie udarów wśród młodych osób.

Jest coraz więcej danych wskazujących na to, że zakażenie drobnoustrojami poprzez wywołanie stanu zapalnego i pobudzenie układu immunologicznego może niekorzystnie wpływać na procesy odpowiedzialne za powstawanie miażdżycy i chorób z nią związanych.

W przypadku Helicobacter pylori opisano występowanie tej bakterii w blaszkach miażdżycowych tętnic szyjnych, reakcję krzyżową pomiędzy przeciwciałami przeciwko niektórym szczepom H. pylori a antygenami ściany naczyń, oraz podwyższony poziom lipoprotein o  niskiej gęstości towarzyszący infekcji Helicobacter pylori.

Powstało zatem pytanie czy istnieje związek między zakażeniem Helicobacter pylori, a ryzykiem wystąpienia zawału serca i udaru mózgu? Pytanie to jest szczególnie zasadne i istotne klinicznie ze względu na to, że ponad połowa populacji dorosłych jest zakażona H. pylori i może się>