Logo sekcji
logo biuletyn
Wydanie
Autor
Dział Naukowy Polpharma

W ostatnim numerze World Psychiatry ukazał się ciekawy artykuł omawiający przyczyny obaw ludzi dotyczących szczepień przeciwko COVID-19: “Reasons why people may refuse COVID-19 vaccination (and what can be done about it)”. Poniżej postaramy się przybliżyć najważniejsze tezy tej pracy.

Kiedy w roku 1853 wprowadzono w Anglii ustawę nakazującą szczepienie niemowląt przeciwko ospie prawdziwej, powstał szybko ruch społeczny, który się temu przeciwstawiał.

Przedstawiciele Ligi Antyszczepionkowej, redaktorzy czasopism antyszczepionkowych a także uczestnicy protestów ulicznych podnosili wówczas wiele aspektów związanych ze szczepieniami takich jak: ryzyko zdrowotne szczepień, pogwałcenie wiary i wolności osobistych oraz spisek władz.

Kiedy zastanawiamy się nad oporem wielu środowisk wobec szczepień w erze COVID-19, warto pamiętać, że problemy te nie są nowe. Stosunkowo nowe jest natomiast systematyczne badanie mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw zachowań antyszczepionkowych. Ponad 1/3 wszystkich artykułów, jakie kiedykolwiek napisano na temat „psychologii” szczepień, opublikowano po roku 2019.

​​Ludzie przeciwni szczepieniom, wpadają często w samonapędzające się błędne koło nieufności, izolacji, stygmatyzacji i cierpienia psychicznego. Dlaczego zatem w tym trwają? Autor omawia trzy czynniki związane z odmową szczepienia – wadliwą ocenę ryzyka, teorie spiskowe i ideologię.

Ciekawym aspektem funkcjonowania ludzkiego umysłu jest to, że jesteśmy przekonani, że dążymy do racjonalnej oceny ryzyka. Argumenty takie jak: „jeżeli przyjmiesz szczepionkę masz ryzyko jeden na milion, że>