Nasilenie depresji

Lekarz rodzinny jest bezcennym sojusznikiem psychiatry w leczeniu częstych zaburzeń psychicznych takich jak zaburzenia snu, zaburzenia lękowe czy depresja. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że jeżeli lekarz rodzinny rozpozna i rozpocznie leczenie depresji wyleczy on 70-80% przypadków. Dopiero w sytuacji braku efektu w leczeniu objawów depresyjnych przez okres 1 miesiąca proponuję skierować pacjenta na konsultację psychiatryczną. W ten sposób do lekarza psychiatry trafią tylko trudniejsze przypadki depresji, a znakomita większość chorych nie będzie czekać w długich kolejkach zapisów na wizytę do psychiatry.

W gabinecie lekarza rodzinnego proponowałbym leczyć jedynie pacjentów z łagodną i umiarkowaną depresją. Co to oznacza? W praktyce jest to utrzymywanie się 4-7 objawów depresyjnych przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, z których dwa powinny należeć do objawów, oznaczonych w Tabeli 1 na niebiesko. Sumarycznie: cztery i pięć objawów to łagodny epizod depresji (F32.1), a sześć i siedem to umiarkowany epizod depresji F32.2). Dla uproszczenia podejścia, proponuję lekarzowi rodzinnemu leczyć depresje do 6 objawów obecnych u pacjenta.

Tabela 1. Lista objawów depresyjnych

Epizod depresji (F32) rozpoznajemy, jeżeli dwa objawy w kolorze niebieskim + co najmniej dwa w kolorze czarnym utrzymują się przez co najmniej 2 tygodnie.

1. nienaturalne obniżenie nastroju przez większość dnia

2. zmniejszenie zainteresowań

3. zmniejszenie zdolności odczuwania przyjemności