Małgorzata Kudan
lek.
Małgorzata Kudan
Adam Sybilski
prof. dr hab. n. med.
Adam Sybilski
Data publikacji 06.02.2023
Czas czytania ok. 6 min

Benedykt ikonka

Mały Benedykt – objawy

10-miesięczny chłopiec został przyjęty w  trybie ostrodyżurowym na szpitalny oddział ratunkowy z powodu wzmagającej się od 2h duszności z kaszlem (nasilony, szczekający), która wystąpiła nagle i zintensyfikowała się podczas płaczu dziecka. Przed położeniem chłopca do łóżka jego mama zaobserwowała u niego niewielki katar i kilkukrotne pokasływanie, które jej nie zaniepokoiły. W  trakcie napadu kaszlu i  duszności u  chłopca występował znaczny niepokój oraz przyspieszony oddech. Po zmierzeniu temperatury, która wynosiła 38,2oC, podano dziecku paracetamol w dawce odpowiedniej do masy ciała. Chłopiec nie cierpi na choroby przewlekłe, był szczepiony zgodnie z kalendarzem szczepień, od niespełna 2 miesięcy uczęszczał do żłobka. Matka neguje alergie na leki i pokarmy. Innych, patologicznych objawów nie zgłoszono. Podczas rozmowy z mamą Benedykta zaobserwowano u  niego chrypkę, charakterystyczny foczy kaszel, duszność oraz świszczący oddech.

Badania i co z nich wynikało

Po rozpoczęciu badania przedmiotowego dziecko się rozpłakało, a  symptomy zaczęły się nasilać. W nosie pojawiła się surowiczo-śluzowa wydzielina, wystąpiło zaczerwienienie błony śluzowej gardła i łuków podniebiennych, migdałki podniebienne były bez nalotów, niepowiększone oraz pojawiła się wydzielina spływająca po tylnej ścianie gardła. W  badaniu otoskopowym nie stwierdzono cech ostrego zapalenia ucha środkowego. Węzły chłonne dostępne podczas badania palpacyjnego były niewyczuwalne. W  badaniu osłuchowym słyszalny szmer pęcherzykowy ściszony, ze stałym stridorem (świstem) wdechowym. Zaobserwowano wzmożoną pracę dodatkowych mięśni oddechowych (wyraźne>