Małgorzata Kudan
lek.
Małgorzata Kudan
Adam Sybilski
prof. dr hab. n. med.
Adam Sybilski
Data publikacji 06.02.2023
Aktualizacja 10.02.2023

Beniamin ikonka

Chłopiec z epizodem duszności – opis objawów

3-letni chłopiec został przyjęty do lekarza pediatry z powodu epizodu duszności, kaszlu i świstów wydechowych, które wystąpiły dzień przed wizytą. Mama pacjenta zastosowała się do zaleceń lekarza rodzinnego i podała mu β2-mimetyki krótko działające (SABA, short acting beta agonists) z dobrym efektem. Był to trzeci epizod obturacji w ciągu ostatnich 4 miesięcy. W badaniu podmiotowym: dodatni wywiad atopowy pod postacią atopowego zapalenia skóry u Beniamina i jego starszego rodzeństwa, alergia na białko mleka krowiego u pacjenta oraz alergia na pyłki traw i roztocze kurzu domowego u ojca dziecka. Chłopiec był szczepiony według kalendarza szczepień ochronnych. Poza powyższym matka nie zgłaszała innych chorób ani dolegliwości występujących u chłopca. Dziecko nie przyjmuje leków na stałe, w codziennej pielęgnacji jego skóry stosowane są emolienty.

Badanie przedmiotowe i rozpoznanie

W badaniu przedmiotowym obecne były świsty wydechowe o niewielkim nasileniu, symetryczne, słyszalne po wystąpieniu płaczu i silnej reakcji stresowej związanej z wizytą u lekarza. Towarzyszyły temu objawy duszności – dyskretne zaciąganie międzyżebrzy. Ponadto u chłopca występowały skórne zmiany typowe dla atopowego zapalenia skóry zlokalizowane na łokciach, kolanach i nadgarstkach z towarzyszącymi przeczosami będącymi skutkiem uporczywego świądu. Poza tym bez odchyleń od normy dla wieku dziecka.

Zgodnie z rekomendacjami KOMPAS POZ rozpoznano astmę wczesnodziecięcą, opierając się na udokumentowanych i zgłaszanych przez rodziców>