Małgorzata Kudan
lek.
Małgorzata Kudan
Adam Sybilski
prof. dr hab. n. med.
Adam Sybilski
Data publikacji 06.02.2023
Czas czytania ok. 6 min

60-letnia kobieta

60 letnia Benita – objawy

60-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza rodzinnego z uwagi na nasilenie się przewlekłego kaszlu oraz towarzyszącej duszności wysiłkowej. 3 miesiące temu lekarz rodzinny rozpoznał (na podstawie spirometrii) POChP. Wynik pozwolił stwierdzić typową dla podejrzewanej przez specjalistę jednostki chorobowej obturację oskrzeli. Obniżony wskaźnik FEV1/FVC poniżej dolnej granicy normy dla odpowiedniego wieku oraz płci wskazuje na pewne rozpoznanie zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W celu ustalenia prawidłowego rozpoznania niezbędna jest również ocena stopnia nasilenia obturacji na podstawie wartości FEV1, która jest wyrażona jako odsetek wartości należnej [4,14]. Włączono leczenie długo działającymi β-mimetykami (LABA, longacting β-agonist) zgodnie z wytycznymi GOLD 2022. U chorej zwracał uwagę charakterystyczny wydech przez „zasznurowane usta”. Pacjentka zgłaszała uzależnienie od nikotyny (20 paczkolat), ne-gowała spożywanie alkoholu. Z  wywiadu: nadciśnienie tętnicze kontrolowane lekami, cukrzyca typu 2, przebyta operacja allo-plastyki stawu biodrowego lewego oraz przewlekła zakrzepica żylna. W badaniu przedmiotowym osłabiony szmer pęcherzyko-wy, słyszalne obustronne świsty i furczenia, bębenkowy odgłos opukowy. Czynność serca miarowa, tony dźwięczne, głośno akcentowane. Innych odchyleń od normy nie stwierdzono. Pod-czas badania lekarz zaobserwował u  chorej pracę dodatkowych mięśni oddechowych oraz zaciąganie międzyżebrzy. Rozpoznał zaostrzenie POChP.

Wskazówki i wyzwania terapeutyczne

Warunkiem terapii POChP jest zerwanie z nałogiem tytoniowym oraz leczenie chorób przewlekłych. Zalecono pacjentce nikotynową>