Data publikacji 20.10.2023
Czas oglądania ok. 55 min

Opis

Cykl: Konferencja EPE DERMA 2023

Konsekwencje działań niepożądanych, które występują jako skutek niekorzystnych interakcji leków, nabierają coraz większego znaczenia w praktyce lekarza. Obecnie jako element racjonalizacji postępowania farmakologicznego wskazane jest kierować się zasadą: tylko tyle leków, ile jest niezbędne do prawidłowego leczenia pacjenta i ani jednego więcej. Wykład stanowi kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa kardiologicznego leków przeciwgrzybiczych.

 • Polipragmazja i farmakokinetyka.
 • Leki metabolizowane przez CYP3A4 i leki hamujące aktywność CYP3A4. Siła działania flukonazolu jako inhibitora CYP3A4.
 • Przegląd leków kardiologicznych i możliwość interakcji z lekami przeciwgrzybiczymi – praktyczne wskazówki:
  • Leki β-adrenolityczne, Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) / Sartany, diuretyki.
  • Leki przeciwkrzepliwe.
  • Leki antyarytmiczne.
  • Antagoniści wapnia.
  • Leki hipolemizujące.
  • ezetunib, fibraty, kwasy omega 3

Tagi