Piotr Rozentryt
dr hab. n. med.
Piotr Rozentryt
Data publikacji 22.04.2021
Aktualizacja 27.06.2023

Opis

Wykład z cyklu Gafy i rafy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca. Analiza zjawiska i praktyczne wskazówki diagnostyczne.

  • Migotanie przedsionków – epidemiologia.
  • Migotanie przedsionków - ryzyko w ciągu pozostałej części życia w relacji do wieku bez FA.
  • Patologie serca prowadzące do lub zwiększające ryzyko migotania przedsionków.
  • Konsekwencje migotania przedsionków.
  • Migotanie przedsionków a niewydolność serca.

Prowadzący

Tagi