Piotr Rozentryt
dr hab. n. med.
Piotr Rozentryt
Data publikacji 26.02.2021
Aktualizacja 27.06.2023

Opis

Wykład z cyklu Gafy i rafy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca. Udar mózgu.

  • Niewydolność serca – kiedy się zaczyna i jak się rozwija? Stadia niewydolności serca, klasa NYHA.
  • Podmiotowe i przedmiotowe objawy niewydolności serca.
  • Obecne cechy zastoju, cechy hipoperfuzji a stabilna i ostra niewydolność serca.
  • Kurczliwość lewej komory a ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu.
  • Niedokrwienny udar mózgu a niewydolność serca i migotanie przedsionków. Ryzyko udaru mózgu a płeć.
  • Jak zapobiegać udarom mózgu?

Prowadzący

Tagi