Piotr Rozentryt
dr hab. n. med.
Piotr Rozentryt
Data publikacji 14.01.2021
Aktualizacja 27.06.2023
Czas oglądania ok. 10 min

Opis

Wykład z cyklu Gafy i rafy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca.

  • Typy niewydolności serca – nowa kwalifikacja.
  • Peptydy natiuretyczne i ich rola w rozpoznawaniu niewydolności serca.
  • Niewydolność serca jest powiązana z małą aktywnością fizyczną i wynikającego z niej wzrostu masy ciała. Otyłość ma istotny wpływ na rozwój niewydolności ciała.
  • Paradoks otyłości w niewydolności serca (odwrócona epidemiologia).
  • Ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 w relacji do BMI i metabolicznych czynników ryzyka.
  • Niewydolność serca – etapy (perspektywa czasowa).
  • Insulinopoporność/cukrzyca a droga do niewydolności serca.

Prowadzący

Tagi