Piotr Rozentryt
dr hab. n. med.
Piotr Rozentryt
Data publikacji 28.05.2021
Aktualizacja 27.06.2023
Czas oglądania ok. 12 min

Opis

Wykład z cyklu Gafy i rafy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca. Analiza przypadku młodego pacjenta z obciążeniem w rodzinie.

  • Pacjent - 49 lat z wywiadem nagłego zgonu w rodzinie, obecnością NS w rodzinie przed 50 r.ż., bez choroby wieńcowej. Pogorszenie tolerancji wysiłku, pocenie się, bicie serca, nykturia.
  • Określenie prawdopodobieństwa niewydolności serca.
  • Kontrola rodzaju rytmu serca.
  • Postępowanie u pacjentów leczonych w trybie nagłym z powodu AF i HF.
  • Migotanie przedsionków – rytm czy częstość?
  • Badanie CASTLEAF.
  • Migotanie przedsionków – ablacja a jej skuteczność.

Prowadzący

Tagi