Piotr Rozentryt
dr hab. n. med.
Piotr Rozentryt
Data publikacji 14.01.2021
Aktualizacja 27.06.2023
Czas oglądania ok. 11 min

Opis

Wykład z cyklu Gafy i rafy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca. Związki pomiędzy cukrzycą a niewydolnością serca – przykład pacjenta geriatrycznego.

  • Studium przypadku 72-letniego pacjenta z cukrzycą i nowymi dolegliwościami (duszność, obrzęki, problemy z aktywnością fizyczną).
  • Podejrzenie niewydolności serca – diagnostyka.
  • Jak uzyskać kompensację krążenia?
  • Cukrzyca a prawdopodobieństwo choroby niedokrwiennej serca – ryzyko u młodszych i starszych pacjentów.
  • Rekomendacje i wytyczne - leczenie niewydolności serca flozynami w przypadku cukrzycy i w przypadku braku cukrzycy.

Prowadzący

Tagi