Data publikacji 10.10.2023
Czas oglądania ok. 24 min

Opis

Cykl: Konferencja EPE OKO 2023 

Na styku kardiologii i okulistyki – czynniki ryzyka, etiologia udarów oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia. Dlaczego to zagadnienie interdyscyplinarne dla zespołu specjalistów? Odpowiedzi w wykładzie.

  • Udar - definicja, podstawowe informacje.
  • Przyczyny udarów – co pokazują badania? Klasyfikacja etiologiczna udarów TOAST.
  • Ryzyko zdarzeń sercowo naczyniowych po CRAO i BRAO.
  • Nieme udary mózgu i ich konsekwencje.
  • Rozpoznanie przez okulistę i zalecane badania (czytelne schematy).
  • Farmakoterapia: leki przeciwpłytkowe, leki przeciwkrzepliwe, statyny.

*** Zobacz pozostałe wykłady z konferencji EPE OKO 2023 ***

Tagi