Michał Holecki
prof. dr hab. n. med.
Michał Holecki
Data publikacji 07.04.2021
Aktualizacja 25.02.2022

Opis

Nawracające ZUM. Chory z cewnikiem.

  • ZUM u chorych z cewnikiem w drogach moczowych.
  • Podawanie leków przeciwdrobnoustrojowych – kiedy jest to błąd w profilaktyce zakażenia?
  • Profilaktyka nawrotów ZUM.
  • Profilaktyka farmakologiczna nawrotów ZUM.
  • Leki stosowane w profilaktyce nawrotów ZUM.

Prowadzący

Tagi