Data publikacji 24.11.2022
Aktualizacja 15.02.2023

Eko Wizyta

Dzięki zaangażowaniu lekarzy, wspólnym Ekowizytom i akcji Zadbajmy o dobry klimat w Polsce rośnie już sześć nowych, bioróżnorodnych lasów. I to co najważniejsze – już dziś mamy pewność, że będą one służyły nie tylko klimatowi, ale naszym wnukom, prawnukom i przyszłym pokoleniom. Dlaczego?

Lasy sadzone wraz z Fundacją Las na Zawsze to lasy, które spokojnie się zestarzeją. Fundacja zabezpiecza Lasy Na Zawsze przed wycięciem na kilka sposobów. Po pierwsze, zapis ten znajduje się w statucie fundacji. Nie można ich wyciąć, sprzedać, lub w jakikolwiek inny sposób eksploatować, naruszając jego struktury.

Kolejne zabezpieczenie to zmiany formalne w planie zagospodarowania przestrzennego w gminie, w której dany las rośnie. Zmiana statusu w ewidencji gruntów, w IV części księgi wieczystej mają na celu maksymalne utrudnienie późniejszej likwidacji lasu.

Lasy od Polpharmy zabezpieczone są również pod względem finansowym. Ziemia, na której rośnie las jest wykupowana a np. stosowanie darowizny celowej zmusza właściciela do zwrotu darowizny wraz z odsetkami w przypadku wycięcia lasu.

To wszystko gwarantuje, że nasze wspólne lasy będą w przyszłości służyć innym i chronić nasz klimat, na zawsze!