RX
Substancja czynna
CARVEDILOL
Kategoria produktu
Produkt leczniczy
 • 12,5 mg
 • 30 szt.
 • Doustnie
 • 75+
 • 100% (1) 11,04
 • 30% (2) 8,18
 • S (3) bezpł.

Kryteria refundacji

 1. Wszystkie zarejestrowane wskazania
 2. Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV
 3. Pacjenci 65+

Opis

Pliki do pobrania

ICD-10

 • Nadciśnienie samoistne (pierwotne) I10
 • Choroba niedokrwienna serca, nieokreślona I20.9
 • Niewydolność serca I50

ATC

C07AG02 - Karwedilol

Ostrzeżenia specjalne

 • Upośledza !

  Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.

 • Boczek i smalec

  Posiłki bogatotłuszczowe mogą powodować wzrost lub spadek stężenia leku lub/i jego metabolitów we krwi. Wzrost stężenia występuje przez zwiększenie wchchłaniania leku z przewodu pokarmowego w wyniku rozpuszczania leku w tłuszczach emulgowalnych przez kwasy żółciowe. Konsekwencjami klinicznymi mogą być: bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia snu, niepokój, ponudzenie psychoruchowe, napady drgawek, hipotonia, bradykardia, zburzenia przewodzenia serca, niedociśnienie tętnicze, niewydolność serca, łysienie, kaszel, wysypki skórne, świąd skóry oraz wzrost transaminaz we krwi. Zmniejszenie wchłaniania leku (chinapryl): tworzą się słabowchłanialne kompleksy leku z kwasami tłuszczowymi, czego konsekwencją kliniczną może być brak lub osłabienie efektów terapeutycznych.

 • Ciąża - trymestr 3 - Kategoria D

  Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

 • Ciąża - trymestr 2 - Kategoria D

  Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

 • Wykaz B

  Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

 • Grejpfrut

  Lek może wchodzić w interakcje z sokiem grejpfrutowym. Sok grejpfrutowy może nasilić wchłanianie leku z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększyć jego stężenie w organizmie i nasilić działanie, nawet do wystąpienia działania toksycznego.

 • Laktacja

  Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

 • Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

  Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Inne warianty produktu